Aangesloten bij ZLFWRKT! het Platform voor ZZP coaches binnen het sociaal domein.

De samenwerking geeft vele voordelen. Kennisdeling, delen van expertises en samenwerken met de andere ZZP coaches die hierbij zijn aangesloten. Klik hier voor meer informatie over Zelfwerkt.

Werken met mensen en hen begeleiden in een volgende stap 

Mensen die te maken hebben met re-organisaties (COVID19??), mensen die vastlopen op het werk en willen veranderen maar zeker ook de mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Zoals de groep statushouders. Deze groep heb ik de afgelopen jaren getraind en begeleid met stappen zetten op de participatieladder.

Zorgen voor de eigen regie in het leven.

Graag ga ik met jou aan de slag.  Kennismaken?

 

 

 

Zelfinzicht

 


Zelfinzicht is een houding, de wil om te leren van het maken van fouten. Het durven aangaan van risico’s en hierdoor ontdekken waar je wel en niet goed in bent helpt bij de ontwikkeling van zelfinzicht. Zelfinzicht is ontwikkelbaar door grote inspanning.

 Een goed zelfinzicht geeft natuurlijker gedrag
 Van zelfinzicht word je effectiever in je handelen
 Zelfinzicht stelt je in staat om meer vanuit je kracht te werken

 

VertrouwenVertrouwen is vooral: bekend zijn met. En wanneer we bekend zijn met …., ontstaat er een gevoel van veiligheid.

Vertrouwen geven is van doorslaggevend belang in de relatie met de ander.

Zelfvertrouwen is de basis voor vertrouwen.
Wie zichzelf niet vertrouwt, zal een ander moeilijk vertrouwen kunnen geven.

 

KennisGaandeweg je leven ontwikkel je bepaalde capaciteiten of maak je je deze eigen. Deze vallen onder de noemer kennis; dat wat je weet. Denk daarbij aan zaken als werkervaring, talenkennis of hoogst genoten opleiding.

 

 

KrachtKracht, in je kracht staan, een kreet die je regelmatig hoort.

Sta voor jezelf, doen waar je blij van wordt. Kennis van zaken.

Zelfinzicht, vertrouwen, kennis zorgen ervoor dat je krachtig bent!

 

 

Blijf happy in jouw werk
en zet de koers uit